Živočichové Tater

Zvláštní přírodní podmínky v Tatrách napomohly vzniku a rozvoji svérázného živočišného společenstva. Velmi výrazně se projevil vliv doby ledové a meziledové, po nichž tu zůstalo mnoho živočichů severského původu. Stejně jako u rostlinných druhů je nazýváme glaciálními relikty.

Mlok skvrnitýKrkavec velkýKamzík tatranský

Mezi významné reliktní druhy patří mimo jiné vzácný korýš žábronožka arktická (Branchynecta paludosa), žijící jen ve dvou tatranských plesech, a kos horský (Turdus torquatus). Z endemitů je možné vzpomenout např. hraboše tatranského (Microtus tatricus).

Druhová různorodost

Lesní pásmo

  • rozšířena je vysoká a černá zvěř, liška (Vulpes vulpes) atd. Z velkých šelem zde žijí medvěd (Ursus arctos), rys (Lynx lynx) a ojediněle i vlk (Canis lupus). Žije tu mnoho ptačích druhů, z nichž si zasluhuje zmínku tetřev hlušec (Tetrao urogallus), orel křiklavý (Aquila pomarina) a velmi vzácný čáp černý (Ciconia nigra). Dále se zde vyskytuje mnoho pestrobarevných pěvců a také další dravci.

Pásmo kosodřeviny a horských luk

  • žijí zde nejvzácnější druhy vysokohorské zvěře - kamzík (Rupicapra rupicapra subsp. tatrica) a svišť (Marmota marmota). Oba vystupují až do výšek kolem 2300 m. Ze vzácných druhů ptáků zde hnízdí např. orel skalní (Aquila chrysaetos) a sokol stěhovavý (Falco peregrinus) a i další. Ve vodách žije ojediněle vydra říční (Lutra lutra), z ryb je nejdůležitější pstruh (Salmo trutta). V  blízkosti vody je častým ptákem skorec vodní (Cinclus cinclus).

Související články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 95)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru